skip to Main Content

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА WWW.MEATREVOLUTION.COM

С настоящите общи условия се уреждат взаимоотношенията между MEAT REVOLUTION като собственик на сайта www.meatrevolution.com и потребителите.

Информацията, съдържаща се в сайта, включително всички текстове и изображения (картинки), е защитена от Закона за авторското право и сродните му права. Всяко използване на каквито и да било части от съдържанието на www.meatrevolution.com, без писмено одобрение на представляващите лица, е забранено и ще бъде преследвано от закона.

Дефиниции:
www.meatrevolution.com представлява имиджов уебсйат с информация относно продукти, предлагани на пазара под марката MEAT (R)EVOLUTION и всички нейни дъщерни марки, собственост на MEAT REVOLUTION. За краткост по-долу www.meatrevolution.com
може да бъде наричан „сайта”.
• Потребител е всяко лице, посещаващо www.meatrevolution.com и използващо намиращата се в него информация

Terms & Conditions

1. Всички потребители на сайта, без значение дали са регистрирани, или не, имат право да използват предоставяните от www.meatrevolution.com услуги само при спазване на настоящите условия.
2. С всяко кликване върху хипер линк от www.meatrevolution.com потребителите декларират, че се съгласяват с настоящите общи условия и се съгласяват да използват www.meatrevolution.com съгласно правилата и условията описани по-долу.

Права и задължения на потребителите

3. Всеки потребител има право да използва www.meatrevolution.com безплатно или платено, до колкото това му е позволено от системата, и се задължава да спазва условията, описани в настоящия документ.
4. Потребителите, без значение дали са регистрирани, или не, нямат право да разпространяват чрез www.meatrevolution.com или да разполагат на сървърът му информация, свързана с: деяния, противоречащи на закона, насилие, расизъм, порнографско съдържание, заплахи, съдържание представляващо търговска тайна и друг вид информация, противоречаща на добрите нрави и доброто поведение.
5. Потребителят е длъжен да обезщети www.meatrevolution.com за нанесени от него вреди на сайта или на свързани с него трети лица в случай на виновно действие или бездействие от страна на потребителя, породило загуби както на www.meatrevolution.com, така и на трети лица, свързани с него, по какъвто и да било начин.
6. Всеки един потребител е длъжен да проверява периодично за промени на настоящите условия за позлване.

Права на www.meatrevolution.com

8. www.meatrevolution.com има право да променя настоящите условия за ползване, без изрично предизвестие.
9. www.meatrevolution.com не гарантира, че предоставените от него услуги ще бъдат непрекъснати и достъпни 24 часа в денонощието седем дни в седмицата.
10. www.meatrevolution.com има право да събира информацията, въведена от потребителите му (включително IP адреси, адреси на електронни пощи и др.) и да я използва по начин, по който намери за добре с цел предоставянето и предлагането на услугите на фирмата.
11. www.meatrevolution.com има право да записва бисквитки (cookies) на компютъра на потребителя с цел безпрепятственото доставяне на услугите на сайта.
12. www.meatrevolution.com има право да изпраща рекламни имейли до всички негови потребители, регистрирани в сайта, като всеки потребител, регистрирайки се в сайта, дава своето съгласие да получава рекламни имейли и обаждания от MEAT REVOLUTION.

Екипът на www.meatrevolution.com Ви благодари, че се запознахте с условията за ползване на сайта.

Ограничаване на отговорността

13. Не носим отговорност за претъпрени от потребителите на този сайт загуби в следствие на употребата на сайта и разположените в него ресурси и материали. В случай, че подобна отговорност бъде присъдена, то страните по това споразумение се съгласяват тя да бъде до размера на платените от потербителя суми.

follow the (R)EVOLUTION

contact the (R)EVOLUTION

en_GB
0
    0
    YOUR CART
    Твоята количка е празна
    Back To Top